Privacy verklaring

T.C. Ulicoten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle leden, inclusief leden onder 16 jaar, van T.C. Ulicoten. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

T.C. Ulicoten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

T.C. Ulicoten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van uw lidmaatschap
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten bekend te maken en uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op de website
 • Archief doeleinden
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

T.C Ulicoten bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. 

Delen van persoonsgegevens met derden

T.C. Ulicoten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, bijvoorbeeld met de KNLTB, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Persoonsgegevens zijn hierbij inzichtelijk voor alle leden van T.C. Ulicoten. De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

T.C. Ulicoten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

-

Adres

Bernardusstraat 19
5113 TG ULICOTEN

KVK-nummer

66517419